Výstavba Komenského mostu v Jaroměři

Při povodních v roce 2013 byl původní historický most nenávratně poškozen, na jeho místě byl tedy vybudován zcela nový most, který pilíři nezasahuje do koryta řeky.

Nový most je dlouhý 61,5 m a široký 4,5 m.  Most je trvalý, půdorysně přímý, ocelový s horní mostovkou. Konstrukce vlastního mostu je ocelová se třemi předpjatými táhly ve tvaru ploché paraboly tvořící v příčném řezu trojúhelníkové schéma, do které jsou pomocí třícípích prvků přenášena horizontální i vertikální zatížení. Páteřní konstrukci tvoří ocelová trubka o průměru 762 mm. Na pravém břehu je most uložen na pevném a na levém břehu na posuvném hrncovém ložisku. Příčná stabilita mostu je zajištěna na obou stranách dvěma rektifikovatelnými předepnutými táhly.

Součástí projektu byla rovněž sanace původních opěr, nové inženýrské sítě a realizace veřejného osvětlení. Most slouží pro pěší a cyklisty, kteří se tak pohodlně dostanou přes řeku Labe. Na most mohou vjíždět také vozy záchranných složek s hmotností do 3,5 tuny. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva dopravy ČR a Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod.

Základní informace:
Název: Výstavba Komenského mostu v Jaroměři
Investor: Město Jaroměř
Zhotovitel: Společnost Jaroměř (Chládek a Tintěra; EUROVIA CS)
Doba výstavby: 2014 – 2015