Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí

Stavba „Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí“ v Otrokovicích řeší napojení silné industriální lokality na komunikaci I. třídy, a to mimo centrum města Otrokovice.

V místě vznikne nová 199 metrů dlouhá komunikace, přeložena bude stávající polní cesta směrující do zahrádkářské kolonie, dojde k posunu stávajícího vodovodu, přeloženy budou také veškeré rozvody kabelů drážní dopravy. Významnou součástí stavby je most přes železniční koridor Břeclav – Přerov s rozpětím 9,3 metru. Vybudování mostu bude probíhat pouze za částečného omezení dopravy na železnici.

Základní informace:
Název: Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03/2014 - 04/2015