Velká Bíteš - obchvat

Skončila stavba severovýchodní části obchvatu Velké Bíteše

Ve čtvrtek 15. září byla uvedena do provozu zbývající část severovýchodního obchvatu Velké Bíteše. Nový dvoukilometrový úsek silnice vznikal od dubna 2021 a uváděn do provozu byl postupně. Již v roce 2021 byl zprovozněn západní segment obchvatu od státní komunikace I/37 po novou okružní křižovatku s Vlkovskou ulicí.
Stavební práce v roce 2022 pokračovaly na východním úseku, kde byla nakolmením původní komunikace připojena na obchvat a tím zrušena nebezpečná zatáčka u „Rasovny“.
Součástí prací bylo vybudování nové dvouproudé trasy silnice II/379, její napojení na stávající komunikace, rozsáhlé přeložky inženýrských sítí.

Základní informace:
Název: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 04/2021 – 09/2022