Vánoční dárek pro řidiče: D35 Ostrov – Časy je hotová

Řidiči dostali 22. prosince vánoční dárek v podobě nových čtrnácti kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Časy.

Slavnostní dokončení proběhlo za přítomnosti představitelů vlády ČR, investora a zhotovitelů. V rámci stavby vznikly dvě mimoúrovňové křižovatky. Pro napojení na stávající silniční síť bylo vybudováno pět přeložek místních komunikací.  V trase dálnice se nachází osmnáct dálničních mostů, tři nadjezdy nad dálnicí a dva mosty jsou tvořené flexibilní ocelovou trubkou (tubosider). Celková délka nosných konstrukcí mostů je 2080 metrů. Vybudováno bylo také pět částí protihlukového opatření ve formě PHS.

Nejzajímavější a stavebně nejsložitější byla výstavba mostu přes koridorovou železniční trať v blízkosti železniční stanice Uhersku. V tomto místě trasa dálnice šikmo překonává celkem pět kolejí jedním polem o rozpětí 72 metrů. Nosná konstrukce mostu se vybetonovala na pevné skruži rovnoběžně s osou železniční tratě – polovina mostu vpravo a polovina mostu vlevo. Následně se tyto dvě poloviny mostu otočily proti sobě a vzájemně se spojily předpínacími ocelovými lany. Tato technologie byla v Česku použita vůbec poprvé. Na tomto objektu spolupracovaly ze Skupiny VINCI Construction CS závody EUROVIA CS Čechy východ, Mosty a konstrukce, Stavby mostů a FREYSSINET CS.

Základní informace:
Název: Dálnice D35 Ostrov - Časy
Objednavatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS, Metrostav Infrastructure, Swietelsky
Doba realizace: 12/2018–12/2022 (zprovoznění) – 12/2023 (dokončení)