V Týně nad Vltavou už funguje mostní provizorium

Po instalaci mostního provizoria mohli kolegové z EUROVIA CS a Staveb mostů začít 18. července s demolicí horní nosné konstrukce mostu v Týně nad Vltavou.

Smlouva na kompletní výměnu mostu přes Vltavu byla podepsána v listopadu 2022 podle standardů Žlutého FIDIC (Design & Build). Zakázka zahrnuje odstranění původní a stavbu nové horní nosné konstrukce stávajícího 130 metrů dlouhého a 13,6 metrů širokého mostu a navržení a výstavbu, úpravy nebo zesílení stávající spodní stavby pro uložení horní nosné konstrukce mostu nového.

Doprava pro vozidla do 3,5 t je vedena přes obousměrné provizorium po celou dobu výstavby, vozidla nad 3,5 t využívají vyznačenou objízdnou trasu.

Základní informace:
Název stavby: Silnice II/105 most Týn nad Vltavou
Investor: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS, Stavby mostů (společnost EUROVIA – SMP – Most Týn)
Doba realizace: 11/2022, 120 dní na projektování, 341 dní na realizaci