Tři nové meteostanice zajišťují aktuální informace o sjízdnosti

Kolegové z EUROVIA CS vybudovali na vybraných silnicích ve třech krajích nové meteostanice a proměnné dopravní značení.

Meteostanice dokáží získávat údaje o stavu vozovky a monitorovat kritická místa. Podle toho následně upozorňují řidiče na případné nebezpečí námrazy. Jedná se tedy o významný bezpečnostní prvek především během zimních měsíců.

První meteostanici vybudovala EUROVIA CS v Libereckém kraji, kde byla osazena silniční meteostanice (SMS) a proměnné dopravní značení (PDZ) na silnici I/10 na území obcí Desná, Kořenov a Harrachov. Další výměna stávající meteostanice a proměnného dopravního značení proběhla v Lipníku, kde toto nové zařízení monitoruje silnici I/47. V rizikových oblastech Královéhradeckého kraje v lokalitě I/16 Jičín byla potom instalována silniční meteostanice na silnici I. třídy č. 16 a 35 Jičín – obchvat.