TJ Slovan Spoje náhradní hřiště

Součástí areálu je provozní objekt, navržen z typových kontejnerů, ve kterém jsou šatny, sprchy, toalety, zázemí pro trenéry a rozhodčí, kancelář, klubovna, ošetřovna, zdroj tepla, sklady, údržba a zázemí pro návštěvníky. Na tento objekt navazuje zastřešená venkovní tribuna pro 249 osob. Nosná konstrukce přístřešku je ocelová se zastřešením z plechové krytiny. Konstrukci tribuny tvoří železobetonové prefabrikáty, uložené na betonových základech. Přístup do areálu je zajištěn komunikací ze zámkové dlažby, lemovanou parkovišti s 30 parkovacími místy. 

Základní informace:
Název: Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň
Investor: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 11/2015 – 11/2016