Startuje přestavba křižovatky Krásné Březno na Ústecku

Od 3. dubna 2023 bude probíhat přestavba okružní křižovatky Krásné Březno v Ústeckém kraji. Práce provede EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, pro ŘSD ČR a Statutární město Ústí nad Labem.

Součástí přestavby okružní křižovatky Krásné Březno jsou také přeložky trakce MHD a sdělovacích sítí, výstavba podchodu pro pěší a výstavba veřejného osvětlení.

„Stavební práce budou probíhat za provozu, proto byly naplánovány do několika etap. Dojde k dílčímu zásahu do režimu jízdy v místě. Bude omezen provoz na větvích křižovatky z Krásného Března a do Krásného Března pro veškerou dopravu mimo MHD. Na hlavním tahu Ústí-Děčín bude zachován provoz s omezením rychlosti. Současně zde bude provoz řízen semafory,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS.

Hlavní práce jsou naplánovány na 40 týdnů, poté budou probíhat ještě dokončovací práce.

Základní informace:

Název: I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno
Investor: ŘSD ČR a Statutární město Ústí nad Labem
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 40 týdnů (zprovoznění) – 48 týdnů (dokončení)