Skončila modernizace trati Veselí n. L. – Tábor, 2. etapa Soběslav – Doubí

Slavnostním přestřižením pásky 30. května skončil projekt Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí.

Začátek hlavní trasy je v km 62,385 (staničení 1. koleje) ve stanici Soběslav. Navazuje se na řešení 1. etapy této stavby (Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí nad Lužnicí – Soběslav), jejímiž zhotoviteli byly EUROVIA CS a GJW Praha a která byla dokončená v roce 2015. 

Stavba končí v km 71,88, kde se trasa přibližuje ke staré stopě trati a plynule navazuje na sousední stavbu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – I. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor, dokončenou v roce 2009.

Ve stanici Soběslav, která je po uzavření první etapy stavby téměř dokončená, bylo zapotřebí přesměrovat plánské zhlaví severovýchodně, aby se nová stopa železniční trati dostala do souběhu s dopravním koridorem dálnice D3. Na plánském zhlaví byl namísto původního železničního přejezdu v km 62,420 zřízen podchod pro pěší se schodišti a s krytými chodníky. 

V úseku Soběslav – Doubí je trasa vedena přeložkou volným terénem zvlněnou krajinou na náspech a v zářezech, s křížením místních komunikací, polních a lesních cest, s několika menšími mostními objekty, dvěma velkými mosty a jedním tunelem. 

Součástí prací bylo také vybudování odvodnění, rekonstrukce železničního svršku, rekonstrukce mostních objektů, výměna kabelů, rekonstrukce trakčního vedení apod. Vybudováno bylo 6 železničních a 4 silniční mosty a celkem 8 propustků. Na trase se nachází rovněž tunel dlouhý 370 m. Vzniklo také 1610 m protihlukových stěn. 

Základní informace:
Název stavby:
 Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí
Investor: Správa železnic
Zhotovitel: sdružení společností STRABAG Rail, EUROVIA CS, závod Železniční stavby a METROSTAV
Doba výstavby: 08/2019-05/2023