Silnice na Šerlich je uzavřená, práce potrvají do října

V úterý 2. května začala rekonstrukce silnice z Deštného v Orlických horách na Šerlich. Stavební práce si vyžádaly kompletní uzavření této turisticky hojně využívané silnice, a to do října 2023.

Objížďka z Deštného do Orlického Záhoří vede po silnicích I/14, II/311, II/319 a II/321, tedy přes Solnici, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnici v Orlických horách a Orlické Záhoří. V rámci prací na 4 km dlouhém úseku dojde k opravě povrchu vozovky včetně cca 20 propustků. Součástí bude také kompletní výměna jednoho mostu.

Kolegové z EUROVIA CS, závod Čechy východ budou pracovat rovněž na odvodnění komunikace, opěrných zdech a na závěr provedou nové vodorovné i svislé dopravní značení včetně instalace svodidel. Poté budou ještě opraveny komunikace, po kterých nyní vede objízdná trasa.

Základní informace:

Název: II/311 Zákoutí – Šerlich
Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 05–10/2023