Rekonstrukce mostu II/101 Brandýs nad Labem-Zápy

Původní most byl odstraněn (vyjma základů pilířů) a nahrazen novým mostem. Jedná se o spojitý nosník o čtyřech polích z prefabrikovaných, předepjatých T nosníků s nepřímým uložením se spřaženou železobetonovou deskou.

V podélném směru jsou nosníky ve všech polích propojeny kabelem spojitosti. V příčném řezu je osazeno 7nosníků, které vyrobila dceřiná společnost PREFA PRO. Šířka mostu je 16,6 metru a délka 84,0 metru. Práce probíhaly od března 2018 do listopadu 2018, avšak ke zprovoznění došlo o téměř měsíc později z důvodu navazující stavby kruhového objezdu, kterou realizovala jiná stavební společnost.

Základní informace:
Název: Rekonstrukce mostu II/101 Brandýs nad Labem-Zápy
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03/2018–11/2018