Projekt I/9 Nový Bor – Svor byl zahájen

Symbolickým poklepáním kamene začala 3. srpna stavba zkapacitnění silnice I/9 v peážním úseku se silnicí I/13 mezi obcemi Nový Bor a Svor. 

Součástí stavby je rozšíření komunikace tak, aby místem bylo možné vézt dopravu v režimu 2+2 jízdní pruhy. Součástí prací je rekonstrukce jednoho mostu a výstavba dvou nových mostů. Vystavěny budou dvě opěrné zdi. Provedeny budou přeložky inženýrských sítí, vybudovány budou obslužné cesty pro Lesy ČR a obec Svor, které budou nově mimoúrovňové. V celé více jak 3 km dlouhé trase bude ve středním dělícím páse vybudováno odvodnění komunikace se čtyřmi retenčními nádržemi. Zásadní je úprava stávající T-křižovatky v obci Svor, která bude přeměněna na okružní. 

Celý úsek bude oplocen, aby bylo zamezeno vniku zvěře na komunikaci. Nachází se totiž v lesním porostu a často zde dochází k dopravním nehodám.

Práce budou probíhat do konce roku 2024 za omezeného provozu na stávající komunikaci po etapách.

Základní informace:

Název: I/9 Nový Bor – Svor
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS, SaM a Integra stavby
Doba realizace: 08/2022 – 11/2024