Poklepání základního kamene na stavbě D55 Olomouc – Kokory

Slavnostním poklepem základního kamene začala 25. dubna 2023 stavba dalšího úseku dálnice D55 Olomouc – Kokory.

Úsek dlouhý 7,6 km povede od křižovatky s dálnicí D35 v Olomouci až před obec Kokory. Dálnice je navržena jako čtyřpruhová o šířce 25,5 metru. Začátek dálnice je mezi křižovatkou Holice a Velký Týnec navržen v šestipruhovém uspořádání pro průplety vozidel v obou směrech.

Trasa protíná regionální biokoridor, který překlene ekoduktem. Kolegové z EUROVIA CS na trase vybudují celkem 8 mostních objektů a 5 protihlukových stěn. Na konci trasy vznikne odpočívka Majetín.

Základní informace:

Název: D55 Olomouc – Kokory
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 38 měsíců (32 měsíců zprovoznění, 38 měsíců dokončení)