Opravujeme skleněnou lávku v Trutnově

Kolegové z EUROVIA CS zahájili 1. srpna kompletní výměnu skleněné pěší lávky Na Struze v Trutnově. Lávka se klene nad silnicí I. třídy, proto práce zasáhnou do provozu.

Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou ulice Na Struze po celý srpen kvůli odmontování skel a demontáži lávky a následně v říjnu a listopadu kvůli instalaci nových částí konstrukce. Provoz bude vymezen z bezpečnostních důvodů, protože práce budou probíhat přímo na vozovkou.

Mezitím bude spuštěn obousměrný, ale zúžený provoz se sníženou rychlostí pro osobní automobily a autobusy. Nákladní doprava povede po celou dobu přes Úpské nábřeží. Pro pěší, kteří byli na trasu přes lávku zvyklí, bude zřízen dočasný přechod pro chodce, který propojí uličku K Příkopu vedoucí z Jihoslovanské ulice s ulicí Pod Sadem.

Lávka, jež bude kompletně vyměněna, měří 47,8 m a široká je 3 m. Stávající skleněnou lávku nahradí nová ocelová s prosklenou výplní a železobetonovou mostovkou. Součástí prací jsou přeložky inženýrských sítí.

Základní informace:

Název stavby: Lávka pro pěší Trutnov
Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 08/2023 – 05/2024