Obchvat Jesenice I. a II. etapa

Jesenice trpí kvůli své poloze nedaleko Pražského okruhu vysokou dopravní zátěží, a to především tranzitní. Již první část obchvatu pomohla tuto zátěž výrazně snížit vedením nákladních vozidel po nové 1071 metrů dlouhé komunikaci mimo centrum. Podél obchvatu byly postaveny také 3 protihlukové stěny v celkové délce téměř 800 metrů. Povrch komunikace byl opatřen vrstvou nízkohlučné asfaltové směsi.

Nová komunikace I. etapy ústí na okružní křižovatce za Jesenicí, kde také začíná, již dokončená trasa II. etapy obchvatu. II. etapa směřuje východním směrem jižně od zástavby Jesenice na Říčany. Dlouhá je 1410 metrů. I tato část nové komunikace je vzhledem ke vzdálenosti zástavby opatřena protihlukovými stěnami a vozovka pak vrstvou nízkohlučné asfaltové směsi. Součástí obou projektů jsou přeložky inženýrských sítí, montáž svodidel, realizace vodorovného i svislého dopravního opatření a sadbové úpravy.

Základní informace:
Název: Přeložka II/101 obchvat Jesenice – I. etapa, II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa 
Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: I. etapa, 08/2019 - 10/2020, II. etapa, 09/2020 – 06/2022 (zprovoznění)