Nový víceúčelový sportovní areál v Rousínově

Vybudována byla víceúčelové hrací plochy pro fotbal, dále hřiště pro volejbal, nohejbal a streetball, to vše o rozměrech 40 x 25 m. Povrch plochy je umělý z polypropylenu, výška vlasu 40mm.

Vznikly zde také běžecké dráhy, konkrétně 4 dráha o délce 200 m s povrchem polyuretanová vrstva CONIPUR. Vybudovány byly rovněž areálové chodníky ze zámkové betonové dlažby 400 m2, mobilní ocelové tribuny pro 60 osob, sklad nářadí, šatny a sociálních zařízení z typových obytných a sanitárních kontejnerů a samozřejmě venkovní osvětlení a vegetační úpravy.

Základní informace:
Název: Víceúčelový sportovní areál Rousínov
Investor: Město Rousínov
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 9/2018 – 6/2019