Nová komunikace u města Chomutov

20. prosince slavnostně skončila stavba nové komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13.

Jedná se o poslední ze tří samostatných zakázek na této trase. Společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS působily na dvou z nich. Druhou část realizovali sami kolegové z EUROVIA CS a třetí potom provádělo sdružení pod vedení EUROVIA CS, kde byly ve sdružení zastoupeny i Stavby mostů.

V rámci samostatných zakázek došlo v 1. etapě k rekonstrukci ulice A. Muchy od křižovatky s Vinohradskou ulicí zakončené okružní křižovatkou v části Zadní Vinohrady (ul. V. Nezvala). Na ni navazuje nová silnice od kruhové křižovatky Zadní Vinohrady po stávající silnici III/00732 u Otvického rybníka, která je zakončena okružní křižovatkou Otvice – západ. Třetí etapa vede od okružní křižovatky Otvice – západ podél Otvického rybníka s přemostěním Hutního potoka a mostní estakádou přes trať ČD až ke stávajícímu přemostění silnice I/13 u chomutovského dopravního podniku. Trasa měří celkem 3,4 kilometru.

Základní informace:
Název: Nové komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13
Objednavatel: Ústecký kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS, HERKUL, Stavby mostů, SILNICE Group
Doba realizace: 04/2019–12/2022