Nástupní prostor u nemocnice Písek

Na konci listopadu roku 2019 byla slavnostně předána k užívání nová parkovací místa u nemocnice v Písku.

V rámci projektu bylo vybudováno celkem 117 parkovacích míst, dešťová kanalizace včetně odlučovače ropných látek, gabionová stěna, kamenné schodiště. Zároveň bylo provedeno rozšíření Budějovické ulice, kde vznikla zcela nová autobusová zastávka.

Základní informace:
Název: Nástupní prostor – Nemocnice Písek
Investor: Město Písek, Nemocnice Písek, Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 02/2019 – 11/2019 (předání díla) – 12/2019 (úplné dokončení)