Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu

Stavbu tvoří stezka, která navazuje na stávající účelovou komunikaci v Rosicích nad Labem, dále je pak vedena po mostním objektu a zakončena zemním tělesem, napojeným na stávající stezku. Lávka je dlouhá 115,9 metrů. Nosná konstrukce je spřažená ocelobetonová s mostovkou z UHPC prefabrikovaných desek, založení je hlubinné na železobetonových pilotách.

Stávající střední pilíř silničního mostu byl rozšířen pro potřeby podepření středních polí lávky. Nová část středového základu v korytě Labe je založen na mikropilotách.

Základní informace:
Název: Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu
Investor: město Pardubice
Zhotovitel: společnost EUROVIA CS a Chládek a Tintěra
Doba realizace: 05/2020 – 12/2020