Druhá etapa rekonstrukce křižovatky ulic Mostní a Březnické ve Zlíně

V pondělí 26. června přejde rekonstrukce křížení ulic Mostní a Březnická ve Zlíně do II. etapy. Změní se tak i režim jízdy v místě. Provoz přesto zůstane jednosměrný s objízdnou trasou. Práce provádí EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, a SMO pro Statutární město Zlín a Ředitelství silnic Zlínského kraje.

„Rekonstrukce křížení ulic Mostní a Březnická ve Zlíně začala na začátku dubna svou I. etapou. Práce probíhají dle stanovených harmonogramů, a tak nyní s postupem prací začínáme II. etapu. To vyžaduje změnu režimu jízdy v místě, které bude platné od pondělí 26. června,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS, člena Skupiny VINCI Construction CS.

V rámci druhé etapy dojde k uzavření odbočovacího jízdního pruhu na ulici Mostní až po sjezd k poliklinice. Provoz s omezením bude převeden na již opravenou levnou polovinu ul. Mostní ve směru od sil. II/490. Na ul. Březnická pak bude doprava převedena na již opravený pravý jízdní pruh. Provoz bude veden stále jednosměrně ve směru od Zlína, v opačném směru po objízdných trasách. Dále křižovatky ulic Březnická, Nad Ovčírnou II a III jsou také uzavřeny. Doprava je vedena po objízdné trase přes ulice Nad Ovčírnou V, nám. T. G. Masaryka a třídu Tomáše Bati.

V průběhu II. etapy prací dojde k realizaci pravého jízdního pásu na ulici Mostní a současně budou probíhat přeložky inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro realizaci III. etapy rekonstrukce. Na silnici II/490 (ul. Březnická) budou práce probíhat na pravé polovině pod současnou křižovatkou s ul. Mostní a na levé polovině od této křižovatky až po konec stavby (u zimního stadionu).

Zahájení třetí etapy prací se plánuje na září 2023.

O projektu
V současnosti je území využíváno jako silnice II. třídy, točna MHD, parkovací plochy a plochy zeleně. Projekt řeší rekonstrukci ulic Mostní a Březnická, jejichž novým křížením vznikne průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací. Součástí stavby je nutná přeložka všech podzemních inženýrských sítí a rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení. Vzniknou také nové zastávky MHD, chodníky a nová cyklostezka. Přilehlý park u budovy Univerzity T. Bati se zvětší a stavbu zakončí sadové úpravy včetně městského mobiliáře.

Základní informace:
Název: Rekonstrukce křižovatky ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín
Objednatel: Statutární město Zlín a Ředitelství silnic Zlínského kraje
Zhotovitel: sdružení EUROVIA CS, SMO
Doba realizace: 03/2023–01/2024