Druhá část obchvatu Frýdku-Místku je v plném provozu

V pondělí 24. července byla slavnostně dokončena a plně zprovozněna stavba D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa.

Jde u druhou část ze souboru staveb, které mají odvézt tranzitní dopravu mimo město. Na výstavbě nové části dálnice D48 v délce 4316 m pracovali kolegové z EUROVIA CS jako členové sdružení.

Na trase se nachází 8 mostních objektů, jedna mimoúrovňová křižovatka a pět protihlukových stěn.  Součástí prací byly také rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a místních komunikací.  

Základní informace:

Název: D48 Frýdek-Místek, obchvat II. etapa
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: sdružení STRABAG a EUROVIA CS
Doba realizace: 09/2019 – 07/2023