Cyklostezka Loučovice je hotová

V jihočeských Loučovicích kolegové z EUROVIA CS vybudovali část cyklostezky, kterou 15. prosince slavnostně předali.

Trasa vede podél náhonu a je dlouhá 2113,5 metru. Začíná u stezky k Čertově stěně, směřuje do části historického Spirova kanálu, kde vede po jeho dně v délce 205 m.

Stávající koryto bylo kompletně zrekonstruováno pro použití jako cyklostezka. Ze dna koryta vede cyklostezka po zasypaném korytu a v části, kde míjí Spirův jez, pokračuje cyklostezka mezi řekou Vltavou a silnicí II/163 až do Loučovic. Na trase jsou umístěny dvě lávky, kdy jedna lávka v km 1,040 spojuje cyklostezku se silnicí II/163 a v km 1,500 lávka překonává historické kamenné koryto Spirova kanálu. 

Další části cyklostezky, které byly společně slavnostně dokončeny, vybudoval jiný dodavatel v rámci samostatné zakázky.

Základní informace:

Název stavby: Cyklotrasa Loučovice – podél náhonu
Objednatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 07–12/2023