Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech

Centrum zdraví a bezpečí učí děti z Karlovarského kraje i širšího okolí, jak se zachovat při nehodách nebo požárech v reálném prostředí. Investorem projektu bylo Statutární město Karlovy Vary, stavba byla z 85 % spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad.

Centrum, jehož výstavba byla součástí Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary v Regionálním operačním programu Severozápad, nabídne smysluplné volno-časové aktivity dětí, interaktivní výchovnou a praktickou přípravu dětí k sebeochraně a vzájemné pomoci, stejně jako systematickou spolupráci záchranářů, odborníků a pedagogů. V komplexu se účastníci naučí resuscitaci a první pomoc, komunikaci a tísňová volání, záchranu v různých rizikových situacích, zaměří se na prevenci rizik v domácnosti, při požáru, orientaci v silničním a železničním provozu. Dozvědí se také informace z dopravní výchovy, vodní záchrany, nebo ochrany osobního bezpečí.

Základní informace:
Název: Centrum zdraví a bezpečí
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Karlovy Vary
Doba výstavby: 08/2014 – 05/2015