Autobusový terminál Plzeň

Autobusový terminál je součástí systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP). Terminál slouží pro regionální i dálkovou dopravu, a to jako koncový i průjezdný a bude zapojen do širší sítě přestupních uzlů IDP. Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejiště ŽST Plzeň Hlavní nádraží.

V západní části terminálu, v přímé vazbě na hlavní pěší trasu uzlu, je situována odbavovací část. Ve východní části terminálu jsou odstavné plochy pro autobusy a obratiště pro trolejbusy. V rámci projektu vzniklo autobusový terminál s deseti odjezdovými a devíti odstavnými stanovišti, obratiště pro trolejbusy. Novým druhým podchodem je autobusový terminál přímo propojen s nástupišti železniční stanice Plzeň Hlavní nádraží. Pro pěší je k dispozici schodiště a výtah. Součástí terminálu je i parkoviště pro cestující a sociální zařízení pro řidiče i cestující.

Umístěním autobusového terminálu v lokalitě u hlavního vlakového nádraží se zefektivnila organizace veřejné dopravy v Plzni, a hlavně se zlepšily služby pro cestující, tedy zkvalitnily se a zrychlily přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. 

Základní informace:
Název: Přestupní uzel Plzeň /Šumavská
Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 11/2017 – 01/2019