Stipendijní program

VINCI Construction CS jako správce osobních údajů, které zájemce o stipendijní program uvádí ve formuláři výše, tímto informuje zájemce o tom, že tyto osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem zapojení zájemce do stipendijního programu, sledování plnění jeho povinností, k nimž se zaváže, k poskytování příspěvku na hmotné zabezpečení při přípravě na budoucí povolání ve sjednaném rozsahu zájemci, předávání informací orgánům veřejné moci na základě zákona a k ochraně práv správce jako poskytovatele příspěvku na hmotné zabezpečení. Další informace o správci, způsobech zpracování a zabezpečení osobních údajů, případných dalších zpracovatelích, předávání osobních údajů, možnosti přístupu k osobním údajům a právech zájemce jsou uvedeny v informačním memorandu o zpracování osobních údajů na webové stránce VINCI Construction CS: https://vinci-company.solidpixels.com/ochrana-osobnich-udaju.