Zahájili jsme výstavbu stezky Votice – Olbramovice

V polovině září kolegové z EUROVIA CS slavnostně zahájili stavbu společné stezky mezi Voticemi a Olbramovicemi.

Budovat budeme celkem tři samostatné větve stezek pro pěší a cyklisty v celkové délce téměř tři kilometry.  

Na trase B je přitom počítáno s výstavbou autobusové zastávky včetně nástupiště a zároveň samostatného chodníku. Součástí větve C bude i výstavba veřejného osvětlení pro přisvětlení silnice I/18 před vjezdovou branou do obce a přechodový stožár s LED svítidly v místě přechodu pro chodce a přejezdu přes I/18.

Odvodnění je navrženo do stávajících a nově pročištěných příkopů, nicméně v rámci větve B bude odvodnění řešeno pomocí obrubníkových vpustí, které jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci pod chodníkem, nebo jsou vyústěny do stávající vodoteče.

Základní informace:
Název: Výstavba společné stezky Votice – Olbramovice
Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Voticko
Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Praha západ
Doba realizace: 9/2022–podzim 2023