Zahájili jsme stavbu I/69 Vsetín, rampa

Slavnostním poklepem základního kamene začala 5. srpna výstavba dvou nových křižovatkových větví na mimoúrovňové křižovatce silnice I/57 a I/69 ve Vsetíně. V budoucnu tak bude průjezd tímto uzlem přehlednější a bezpečnější. Součástí projektu je výstavba nové okružní křižovatky na silnici I/69, úpravy dotčených místních komunikací a přeložky inženýrských sítí. 

Základní informace:

Název: I/69 Vsetín, rampa Mostecká 
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: STRABAG, EUROVIA CS
Doba realizace: 08/2022 - 2024