Zahájili jsme rekonstrukci na D11 a D35

V pondělí 22. srpna začala rekonstrukce části dálnice D11 a D35 v místě, kde se tyto dvě komunikace potkávají, tedy nedaleko Sedlic u Hradce Králové. Kolegové z EUROVIA CS budou obnovovat 11,9 km dálnice D11 a 3,8 km dálnice D35..

Součástí zakázky jsou rovněž práce na mimoúrovňovém křížení (MÚK) Sedlice, sjezd a výjezd z MÚK Opatovice nad Labem a také sanace říms mostů, úpravy krajnic, odvodňovacích žlabů, nátěrů, výměna lanových svodidel, obnova vodorovného i svislého dopravního značení.

Základní informace:

Název: D11 Oprava vozovky v km 76,4 - 88,3 P+L a oprava D35 v km 126-129
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 47 dní