Začínají opravy D1 mezi 16. a 21. kilometrem

Začínají opravy dálnice D1 mezi 16. a 21. kilometrem. V letošním roce proběhnou přípravné práce, hlavní činnosti budou probíhat příští rok. Již přípravné práce zasáhnou do provozu v místě. Práce provede EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, pro ŘSD do listopadu 2023.

Opravy vozovky dálnice D1 v km 16,000 – 20,854, tj. mezi EXIT15 Všechromy a EXIT 21 Mirošovice začnou 30. září. O víkendu od 30. září do 2. října bude probíhat postupná montáž dopravního značení, kdy dojde k posunutí jízdní pruhů směrem ke krajnicím, aby byl vymezen bezpečný prostor pro práci ve středním dělícím pásu, a to především v okolí mostu v km 16,790. V rámci prací bude kromě přípravy mostu na rozšíření zřízen nový přejezd středního dělícího pásu a bude demontována protihluková stěna na úrovni odpočívky Božkov.

V termínu od 30. září do 1. října proběhne instalace dopravního opatření ve směru na Prahu,  v termínu od 1. do 2. října poté ve směru na Brno.

V termínu od 3. - 4. října dojde v km 16,840 k demontáži elektronické mýtné brány. Tyto práce budou probíhat ve třech fázích, kdy dojde v nočních a ranních hodinách k dočasnému (cca 20minut) úplnému uzavření dálnice, a to tak, že bude nejprve uzavřena najednou v obou směrech a následně postupně jedna a druhá polovina dálnice tak, aby bylo možné bezpečně mýtnou bránu odstranit z prostoru dálnice.

Dopravní opatření v místě budou platná do 6. listopadu. Práce ale budou pokračovat do 26. listopadu. Pracovat se bude ještě na mostě v km 16,790 ze spodní části, a to bez zásahu v dopravě na dálnici. Pod mostem vede silnice III/1016 mezi Kunicemi a Strančicemi. Provoz na této komunikaci bude řízen kyvadlově semafory.

Přípravné práce jsou naplánovány do konce listopadu. Zpět se na místo vrátí po zimní přestávce, kdy proběhne kompletní oprava vozovky v celém úseku v obou směrech, včetně sanací podkladů vozovek a mostů, opravy odvodnění, rozšíření mostu, opraveny budou protihlukové stěny a vznikne jedna nová na úrovni Kunic. V mimoúrovňové křižovatce Mirošovice bude provedena kompletní výměna veřejného osvětlení. Dále budou vyměněná betonová a krajová ocelová svodidla. Na závěr bude vozovka vybavena meteorologickými čidly, budou vyměněny kamery pro dohled na provoz a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Konec oprav se předpokládá v listopadu 2023.

Základní informace:
Název: D1 oprava AB vozovky v km 16,00 – 20,854 P+L
Objednavatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 10-11/2022 + 03-11/2023