Začínají hlavní opravy D1 mezi 16. a 21. km

Po podzimních přípravných pracích a zimní přestávce začínají hlavní opravy na D1 mezi 16. a 21. km, jimž bude o víkendu 3.–5. března 2023 předcházet rozmístění dopravního opatření.  

Opravy vozovky dálnice D1 v km 16,000 – 20,854, tj. v úseku mezi EXIT15 Všechromy a EXIT 21 Mirošovice, začnou 3. března. O víkendu od 3. do 5. března bude probíhat postupná montáž dopravního opatření tak, aby byl vytvořen bezpečný prostor pro pracovníky v km 16,790, kde se nachází dálniční most. V tuto dobu bude průjezd místem v režimu 1+1 jízdní pruh.

Jde o první fázi opatření. Dopravní režim jízdy se v opravovaném úseku bude s postupem prací měnit. Po celou dobu oprav bude vždy provoz v režimu 3+3 jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření bude provoz omezován dočasně na režim 2+2 či v době nízké intenzity dopravy 2+1, respektive 1+1 jízdní pruh.

V termínu od března do konce června se bude pracovat na polovině dálnice vedoucí na Prahu. Od konce června do poloviny listopadu budou práce probíhat v opačném směru na Brno. Oprava dálnice D1 mezi 16. – 21. km zahrnuje výměnu povrchu levého i pravého jízdního pásu dálnice. Součástí prací je také oprava dálničních mostů včetně rozšíření mostovky u mostu v km 16,8.

Dále bude provedena oprava a doplnění prvků odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, sanace zárubní zdi a oprava protihlukových stěn včetně výstavby nové protihlukové stěny ve směru na Brno chránící blízkou zástavbu obce Kunice. Díky stěně se sníží úroveň dopravního hluku a s tím související negativní dopad na krajinu, zdraví a životní prostředí. Vyměněná budou i betonová a krajní ocelová svodidla. Dojde také k výměně veřejného osvětlení na větvích MÚK Mirošovice.

S tím je spojeno úplné uzavření sjezdové větvě ve směru z Brna na Benešov v termínu od poloviny května do začátku června. V tuto dobu budou muset řidiči využívat okolní exity, a to EXIT 29 Chocerady nebo EXIT 15 Všechromy. Ve finální fázi prací bude vozovka vybavena meteorologickými čidly, budou vyměněny kamery pro dohled nad provozem a provedeno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Konec oprav se předpokládá v listopadu 2023. 

Základní informace:
Název: D1 oprava AB vozovky v km 16,000 – 20,854 P+L
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03/2023 –11/2023