Začíná rekonstrukce části Prosecké ulice v Praze

V sobotu 25. března začne rekonstrukce Prosecké ulice v Praze v úseku od křižovatky Prosecká x Vysočanská až po křižovatku ulic Prosecká x Na Vyhlídce x Nad Krocínkou.

Opravy budou probíhat v úseku od křižovatky Prosecká x Vysočanská až po křižovatku (včetně) ulic Prosecká x Na Vyhlídce x Nad Krocínkou. Práce tak navážou na již realizované předešlé etapy rekonstrukce Prosecké ulice a na předešlou realizaci nových uličních vpustí v daném úseku.

Při rekonstrukci dojde ke kompletní výměně asfaltového povrchu komunikace, včetně úprav autobusové zastávky v jízdním pruhu, a současně se zrekonstruují i přilehlé chodníky a střední dělící pás. Na závěr prací bude komunikace opatřena novým vodorovným a svislým dopravním značením a proběhnou drobné sadové úpravy.

Práce jsou rozděleny do tří etap. První etapa bude probíhat od března do poloviny května, kdy na ní naváže další etapa. K této se na začátku června přidá třetí etapa. Druhá a třetí etapa pak společně skončí v polovině června. Každá etapa počítá s jiným dopravním opatřením v místě a řidiči by měli při průjezdu daným místem věnovat pozornost značení.

Popis vedení dopravy v jednotlivých etapách:

I. etapa: Bude uzavřen celý jízdní pás ve směru do centra, včetně přilehlých chodníků. Pro pěší budou vytvořeny koridory a chodci budou naváděni na druhou stranu chodníků v Prosecké ulici. V křížení ulice Prosecká x Trmická bude zajištěn přes stavbu průjezd přes stavebně uzavřený jízdní pás do centra s výjezdem do jízdního pásu z centra, kde se bude jezdit obousměrně. Autobusová zastávka ve směru do centra bude dočasně přemístěna za hranici stavby za křižovatku Prosecká x Na vyhlídce. Provoz je sveden do protějšího jízdního pásu směr z centra, kde bude automobilová doprava jezdit obousměrně.

II a. etapa: Stavebně je uzavřen jízdní pás z centra a doprava je svedena do jízdního pásu směr do centra, kde se jezdí opět obousměrně. Zastávka bude dočasně přemístěna před opravovaný úsek stavby, před křižovatkou Prosecká x Nad Krocínkou.

II b. etapa: Podetapa druhé etapy, kdy je stále zavřen jízdní pás z centra, jezdí se obousměrně v jízdním pásu do centra, jen je v křižovatce ulic Prosecká x Nad Krocínkou x Na Vyhlídce zajištěn kyvadlový provoz s přenosnou semaforovou soupravou, aby bylo možné v křižovatce vybudovat střední dělící ostrůvek v přechodu pro chodce. V tuto dobu bude v prostoru křižovatky zajištěn kyvadlový provoz.

Základní informace:
Název akce: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125
Investor: TSK hl. města Prahy
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 03–06/2023