Výstavba obchvatu Mošnova začala

Symbolickým poklepáním základního kamene začala 11. října výstavba 3,3 kilometrů dlouhého obchvatu Mošnova na silnici I/58.

V rámci přeložky silnice I/58 vzniknou tři kruhové objezdy a bude postaven nový most přes biokoridor. Trasa komunikace vede mezi obcí Skotnice a severním okrajem obce Mošnov, kde se napojuje na stávající silnici I/58. Výstavba obchvatu umožní odvedení dopravy mimo zastavěné území obce Mošnov a zlepší napojení průmyslové zóny Ostrava – Mošnov a také letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Základní informace:
Název: I/58 Mošnov
Objednavatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 10/2022–12/2024