Všezvěd pedestrian bridge

Přechodová lávka Všezvěd, část bezbariérového komunikačního propojení mezi Slováckým náměstím a sídlištěm Olšava je hotová. V první etapě byla vystavěna nejen samotná lávka Všezvěd, ale také cyklistická stezka začínající u CPA Delfín. Realizovala se odpočinková plocha a byla provedena přeložka polní cesty za řekou Olšavou. Součástí cyklostezky je také veřejné osvětlení a dopravní značení. 

Druhá etapa komunikačního propojení a s ní související výstavba lávky Všudybud začne za křížením cyklostezky s polní cestou za Všezvědem. Trasa zde nejdříve překoná silnici I/50 a vyústí v ulici Dělnická na sídlišti Olšava. Obě lávky budou téměř identické, měří 68 m a jsou 3,5 m široké. Lávkám dal architekt název podle postavy ze stěžejního díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Všezvěd Všudybud je v něm všeznalým průvodcem poutníka, který hledá správnou cestu života v odlidštěném světě. Komunikační propojení má po dokončení délku 583 m.

Základní informace:
Název: Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava v Uherském Brodě 1. etapa 
Objednatel: Město Uherský Brod 
Zhotovitel: EUROVIA CS 
Dodavatel nosné konstrukce: OK Třebestovice (člen Skupiny VINCI Construction CS)
Termín realizace: 10/2017 – 9/2018