Velký Beranov ring road

Komunikace je dlouhá  4, 245 km a odvádí dopravu mimo centrum obce.

V rámci prací byla upravena silnice II/353, která přivádí dopravu od dálnice D1, nová komunikace byla napojena na také obchvat obce Nové Domy. Došlo k úpravě rybníka v místě, vybudováno bylo 5 mostních objektů, opěrná zeď, protihluková stěna a 3 autobusové zastávky byly přemístěny. 

Základní informace:
Název: Obchvat Velkého Beranova
Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: EUROVIA CS a COLAS CZ
Doba realizace: 03/2019 – 10/2020 (zprovoznění) – 05/2021 (dokončení)