Tram tracks between Liberec and Vratislavice nad Nisou

Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou došlo k zásadní rekonstrukci, kdy na 3, 9 km dlouhém úseku U lomu – Vratislavice, výhybna byl změněn rozchod kolejí z původních 1000 mm mna standardních 1435 mm. 

Součástí stavby byla také úprava úseku Fügnerova – U Lomu, kde byly podbity části tratě na pražcích. V celém úseku Fügnerova – Vratislavice, výhybna byla odstraněna vlnkovitost kolejnic strojním broušením. Přechody a přejezdy byly upraveny, stejně tak proběhla úprava trolejového vedení, které je přizpůsobeno novému rozchodu 1435 mm. V úseku U Lomu – Nová Ruda bylo upraveno odvodnění opěrné zdi v délce 100 m včetně sanace, a to s ohledem na odstranění průsaků. Práce probíhaly za úplné výluky na uvedené tramvajové trati. Výluka v úseku Liberec – Vratislavice, výhybna skončila 6. listopadu o 13 dní dříve, než bylo původně plánováno. 

Základní informace:
Název: Změna rozchodu kolejí tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou, úsek U Lomu – Vratislavice, výhybna 
Objednatel: Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou. 
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba výstavby: 07/2021 – 11/2021