Steel bridge, Vraňany

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál. Hlavním důvodem stavby je zabezpečení parametrů vodní cesty (záměr spočívající ve zvýšení parametru podjezdné výšky), které umožní rozvoj plavby jako ekologické formy dopravy a tím i obnovu původního historického významu plavebního kanálu, a obnova více než 100 let starých mostních konstrukcí, které zajišťují dopravní spojení do oblasti mezi Vltavou a plavebním kanálem.

Právě realizovaná I.a etapa akce Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě (VVC) na plavebním kanále Vraňany – Hořín se skládá mimo jiné z pěti samostatných mostních staveb:

1. Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

2. Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou

3. Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou

4. Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

5. Úprava hospodářských mostů -  Most Chramostek

Základní informace:
Název stavby:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál
Investor: ŘVC ČR
Zhotovitel: STRABAG Rail, EUROVIA CS, OK Třebestovice
Doba realizace: 05/2019 – 12/2020