Stavba obchvatu Hořoviček na dálnici D6 zahájena

Slavnostním poklepem základního kamene začala 28. března 2023 stavba dálnice D6, Hořovičky, obchvat.

Na trase dlouhé 5,2 km vznikne 8 mostních objektů včetně mimoúrovňové křižovatky u Jesenice, dvě protihlukové stěny a 71 metrů opěrných zdí. Na tomto projektu pracují ve sdružení Eurovia CS a Stavby mostů.

Základní informace:

Název: dálnice D6 Hořovičky, obchvat
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: BERGER BOHEMIA, EUROVIA CS a Stavby mostů
Doba realizace: 2023–2025 (zprovoznění), 2026 (dokončení)