Sports and recreation facility, Kralovice

Sportovní a rekreační areál Kralovice je kompletní řešení sportovního areálu na severozápadním okraji Kralovic, směrem na Mariánský Týnec při okraji rovinné dolní nivy blízkého pravého břehu kralovického potoka. Nové objekty se nachází na dosud nezastavěném pozemku v blízkosti stávajícího fotbalového hřiště, kde je vedle samostatných stavebních objektů a provozních souborů koupaliště ještě nově vystavěna in-line dráha, šatny, beachvolejbalové a dětské hřiště. Jde tedy o kompletní dostavbu celého sportovního areálu v majetku města Kralovice pro potřeby místního obyvatelstva.

Nová víceúčelová in-line dráha je 494 m dlouhá a 3 m široká. Je součástí sportovního a rekreačního areálu budovaného ve městě Kralovice. Vstupní objekt  je řešen jako přízemní budova s pultovou střechou, nepravidelného tvaru. Vnější stěny jsou opatřeny strukturovanou omítkou. Architektonické řešeni exteriéru je dotvořeno sadovými a parkovými úpravami. Do objektu je umožněn bezbariérový přístup. WC pro invalidy je součásti objektu.  

V areálu koupaliště je umístěn jeden víceúčelový bazén a jedno dětské brouzdaliště, oba obdélníkového tvaru. Víceúčelový bazén je rozdělen na část plaveckou, část rekreační a relaxační, kde jsou umístěny vodní atrakce – vodní „hřib“ o  průměru ca 1,5m a nerezový chrlič vody a část dojezdu toboganu. V dětském brouzdališti je umístěna skluzavka pro nejmenší (bez přívodu vody).

Při jihovýchodní straně víceúčelového bazénu je osazen tobogan délky cca 44 m, s výškou nástupu cca 5,4 m. Beachvolejbalové hřiště má rozměry hrací plochy 8,00 m x 16,00 m, celková oplocená plocha hřiště je 14,00 m x 24,00 m. Součástí výstavby sportovního a rekreačního areálu v Kralovicích je též vybudování dětského hřiště, které se nachází vně in-line dráhy, mezi in-line dráhou a Kralovickým potokem. 

Hřiště má rozměry 10,00 m x 15,00 m, uprostřed plochy bude umístěn prvek dětského hřiště (na ploše zhruba 6 x 10 m).

Základní informace:
Název: Sportovní a rekreační areál Kralovice
Objednatel: Plzeňský kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 11/2012 - 06/2014