Skončila rekonstrukce železniční stanice Přerov

Slavnostním přestřižením pásky 3. března 2023 skončil projekt Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba.

Stavba zahrnovala rekonstrukci výhybny Dluhonice, kolejí č. 1, 2 traťových úseků Přerov-Prosenice, Dluhonice-Přerov a kolejí č. 1S, 2S traťového úseku Dluhonice-Prosenice.

S tím byly spojeny práce na mostních objektech a propustcích. Nejvýznamnějšími z nich byly most v km 185,657, resp. silniční podjezd ev. č. 55-008, most v km 4,862 převádějící kolej č. 2S nad kolejemi č. 1, 2, 1S a železniční přejezdy v km 185,210 a v km 186,124. Ty byly zrušeny a nahrazeny lávkami pro pěší a objízdnou komunikací, protihlukovými opatřeními a novými technologickými zařízeními (sdělovacími, zabezpečovacími, silnoproudými apod.).

Ve výhybně Dluhonice byl v rámci projektu zrušen nadjezd u výpravní budovy a nahrazen novým, který byl přibližně o 55 m posunut k přerovskému zhlaví. Zrušeny byly také dva železniční přejezdy a jako jejich náhrada vznikly dvě lávky pro pěší a nový nadjezd.

Základní informace:
Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
Objednatel: Správa železnic
Zhotovitel: společnost „Přerov“ (EUROVIA CS, Subterra, Strabag Rail, GJW Praha)
Doba realizace: 04/2019–03/2023