Skončila rekonstrukce silnice mezi hranicí okresu Česká Lípa a Českou Kamenicí

Slavnostním přestřižením pásky 16. listopadu skončila rekonstrukce silnice II/263 mezi hranicí okresu Česká Lípa a Českou Kamenicí.

Na úseku dlouhém devět kilometrů došlo k výměně povrchu vozovky. Pracovalo se na jenom mostě a rekonstrukcí prošlo třicet propustků. Při pracích byla využita technologie recyklace za studena. Na závěr prací, které probíhaly od března do listopadu 2022, bylo realizováno také nové vodorovné dopravní značení.

Základní informace:
Název: Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice
Objednavatel: Ústecký kraj
Zhotovitel: EUROVIA CS a SaM silnice a mosty
Doba realizace: 03 – 11/2022