Section of D3 motorway between Borek and Úsilné

Nový úsek dálnice D3 Borek – Úsilné je dlouhý 3 160 metrů. Provoz v místě byl spuštěn o dva měsíce dříve oproti původnímu termínu.

Úsek dálnice D3 Borek - Úsilné vede od napojení na silnici I/3 nad obcí Borek u Českých Budějovic po napojení na stávající silnici I/34 (České Budějovice – Jindřichův Hradec). Propojení úseku na České Budějovice je řešeno pomocí tříúrovňové prstencové křižovatky. Ta je tvořena okružním pásem včetně 9 větví, přičemž větev č. 9 je bypassem ve směru České Budějovice – Linz. Jedná se teprve o druhou křižovatku tohoto druhu v ČR.

Základní informace:
Název: D3 0309/III Borek – Úsilné
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS – STRABAG – D3 BOREK – ÚSILNÉ
Doba realizace: 04/2015 – 09/2017