Renovated waterfront along the Loučná River, Litomyšl

Úpravy, které byly zahájeny v únoru 2016, přinesly obyvatelům novou podobu městského parkového prostoru, který je tak nyní atraktivní pro všechny generace uživatelů. Objednatelem je Město Litomyšl s finanční podporou Nadace Proměny Karla Komárka. Práce provedlo sdružení firem pod vedením EUROVIA CS.

Stavba s názvem Obnova Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra města. Území stavby obsahuje čtyři částí s různým charakterem - ulice Vodní valy, nábřeží, řeka Loučná a park u Smetanova domu. Tyto části představují městské prostory, jejichž funkční a estetické sjednocení projekt rekonstrukce naplňuje. Obsáhlá rekonstrukce přináší četná bezbariérová řešení. Na nábřeží vznikl bezbariérový přístup z obou hlavních směrů včetně paluby před kavárnou Bobo café, a to po rampě s podélným sklonem 4 %. Stavební úpravy komunikace ulice Vodní Valy, které byly součástí II. etapy, jsou navrženy pro režim obytné zóny. Na začátku a konci obytné zóny se zřídil signální a varovný pás. Přirozenou vodící linii tvoří levostranné lemování obytné zóny pomocí hraniční zídky a v místech přerušení, na vzdálenost delší než 8,0 m, se nahradil umělou vodící linií.

Základní informace:
Název: Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
Objednatel: Město Litomyšl
Investor: Nadace Proměny se sídlem v Praze, Vinohradská 1511/230
Název sdružení: Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA – VYKRUT EUROVIA CS
Zhotovitelé: EUROVIA SK, a.s.