Rekonstrukce koridoru mezi Ústím n. O. a Brandýsem n. O. je hotová

Slavnostním přestřižením pásky skončil v pátek 30. června železniční projekt Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC.

Traťový úsek se nachází na prvním tranzitním železničním koridoru. Kolegové z EUROVIA CS a GJW Praha ve sdružení pracovali od května 2021 na dvojkolejném úseku dlouhém 9,972 km na železničním spodku i svršku. Mezi Ústím nad Orlicí a odb. Bezpráví a odb. Bezpráví a Brandýsem nad Orlicí byla použita metoda snášení kolejového roštu strojní sanační kolejovou linkou, tj. přímo z kolejí bez zásahu do okolí.

Ve stanici Brandýs n. O. proběhla rekonstrukce celého kolejiště a stanice, vznikl nový podchod pro cestující a dvě vnějších nástupiště. Byla odstraněna zastávka Bezpráví a nahrazena odbočkou. Práce zasáhly do provozu sousedící cyklostezky, proto dostala v rámci stavby kompletně nový živičný povrch v délce 15 km.

Základní údaje:
Název:
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC
Objednatel: Správa železnic
Zhotovitel: „Společnost Brandýs“ – EUROVIA CS, závod Železniční stavby, Chládek a Tintěra Pardubice, GJW Praha, Elektrizace železnic Praha
Datum realizace: 5/2021 – 6/2023