Reconstruction of Přátelství street, Uhříněves

Díky rekonstrukci byla komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření byla provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem.

Poté byly odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové. Na závěr proběhla v celém úseku pokládka vrstvy speciálního tichého asfaltu VIAPHONE®.

Základní informace:
Název stavby: Rekonstrukce ul. Přátelství 
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
Zhotovitel: EUROVIA CS 
Doba realizace: 03/2017–10/2017 (dokončení) – 12/2017 (původně plánované dokončení)