Rampa mezi Bucharovou ulicí a Rozvadovskou spojkou slouží řidičům

V pondělí 10. července byl spuštěn provoz na nové nájezdové rampě z ulice Bucharova na Rozvadovskou spojku v Praze. Novostavbu slavnostně přestřižením pásky otevřeli zástupci Magistrátu hl. města Prahy, TSK a EUROVIA CS.  

Stavební práce, související s vybudováním nové větve na stávající mimoúrovňovou křižovatku, začaly v loňském roce a napojují se na nevyužívanou část Rozvadovské spojky. Pravé odbočení z Bucharovy ulice na novou větev je neřízené světelnou signalizací s volným výjezdem, což značně uleví právě Bucharově ulici. Na začátku je nová větev oddělena od stávající sjízdné větve dělícím ostrůvkem. Stávající levé odbočení na sjízdnou větev v křižovatce Bucharova x Pekařská bude zrušeno.

Stavba je situována na mimoúrovňovou křižovatku Rozvadovská spojka a ul. Bucharova. Jde o doplnění nové přímé větve, která je zaústěna do stávající průsečné křižovatky komunikace Bucharova a Nárožní. Nová větev je řešena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková větev. Délka nové větve je cca 160 m, součástí stavby bylo také odfrézování krytu vozovky na již realizované, ale neprovozované části Rozvadovské spojky, a to v délce cca 300 m.

Díky nové rampě dojde ke zlepšení dopravních poměrů v dotčené oblasti a zvýšení bezpečnosti nejen pro motoristy, ale i pro cyklisty ve směru Butovice – Motol. Součástí stavby je rovněž úprava veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení (SSZ) této křižovatky a přeložky inženýrských sítí.

Základní informace:
Název:
Nájezdová rampa z ul. Bucharova na Rozvadovskou spojku, Praha
Investor: TSK Praha
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 2022–07/2023