Rail track optimisation between Beroun and Králův Dvůr

Díky modernizaci mohou soupravy místem projíždět až 160 km/h rychlostí. Jednoznačným pozitivem z pohledu cestujících je vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště jak ve stanici Beroun, tak i na zastávce Králův Dvůr. Projekt zahrnoval také instalaci sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

Práce začaly v roce 2016 a byly rozloženy do tří etap. V první byla stěžejní rekonstrukce osobního nádraží v Berouně. Proběhla zde obnova kolejiště, postavily se nový podchod, nástupiště a přístřešky. Přístup na nástupiště pro imobilní cestující zajišťují výtahy. Stanice je rovněž vybavena informačním systémem pro slabozraké a nevidomé osoby. V rámci první etapy se také vyměnila technologická zařízení. Její součástí byla i výrazná obnova kolejiště na seřaďovacím nádraží.

Během druhé etapy, která byla zahájena v roce 2019, proběhla rekonstrukce kolejiště na stávající zastávce v Králově Dvoře. Zdejší původní výpravní budova ustoupila novým nástupištím, přístup na ně zajišťuje bezbariérový podchod. Třetí etapa, která zahrnovala úsek mezi seřaďovacím nádražím v Berouně a zastávkou Králův Dvůr, se začala realizovat vloni. Během ní došlo k rekonstrukci železničního spodku a svršku na posledním, zhruba kilometr dlouhém úseku. Pro zajištění odpovídající propustnosti traťového úseku Beroun – Zdice vznikla nedaleko zastávky Králův Dvůr provizorní odbočka, která po celou dobu stavby umožnila dvoukolejný provoz dále do Zdic. Po dokončení prací ji nahradila trvalá kolejová spojka. Součástí stavebních prací bylo i napojení vlečky KD Trans, ČMC II a úprava napojení vlečky Čertovy schody. Vybudovala se také nová odstavná kolej pro potřeby firmy KD Trans, protože původní musela ustoupit novým nástupištím a narovnání kolejí.

Základní informace:
Název: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
Objednatel: Správa železnice
Zhotovitel: Společnost Beroun – EUROVIA CS – Subterra – GJW Praha a OHL ŽS
Doba realizace: 2016 – 06/2021

Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.