Průtah městem Přerov je hotový

Přerovem nově vede 792 metrů dlouhý průtah. Byl slavnostně zprovozněn na konci října.

Stavba prochází intravilánem města nedaleko pivovaru Zubr a napojuje se na ulici Tovární. Konkrétně protíná zástavbu pro průmyslové využití – areál formy Juta, kde bylo odstraněno pět objektů výrobních a skladových hal.

V místě vznikla čtyřpruhová komunikace včetně přilehlých chodníků a 200 metrů protihlukových stěn. Součástí prací byly i přeložky inženýrských sítí.

Základní informace:
Název: I/55 Přerov – průtah, 1. etapa
Objednavatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Doba realizace: 09/2020 – 10/2022 (zprovoznění)