Průmyslovou ulici v Praze čeká omezení

V sobotu 17. června začnou přípravné práce před zahájením rekonstrukce poloviny Průmyslové ulice v úseku mezi křižovatkami Hostivař a Hloubětín. Již přípravné práce zasáhnou do provozu v místě. Rekonstrukci Průmyslové ulice provede EUROVIA CS pro TSK Praha do konce léta. 

„Před zahájením hlavních oprav Průmyslové ulice, které se plánuje na 1. července, je zapotřebí místo stavebně připravit a vybudovat přejezdové pásy, aby v době prací byla zajištěna dopravní obslužnost v místě,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí VINCI Construction CS, jejíž je EUROVIA CS členem. 

Jakmile budou hotova přejezdová místa, bude možné dopravu převézt na druhou polovinu komunikace, kde bude vedena v režimu 1+1 jízdní pruh pro každý směr. Opravy budou probíhat na polovině vedoucí od křížení v Hostivaři po křížení Hloubětín, tj. na 700 metrů dlouhém úseku.  

Součástí oprav je kompletní výměna vrstev komunikace včetně podkladových. Vybudováno bude nové odvodnění komunikace, na závěr bude také obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení včetně nových zálivů pro MHD. 

„Práce byly rozděleny do čtyř etap. Na křižovatkách budeme pracovat po polovinách, aby byl zajištěný průjezd. Jsme si vědomi toho, že omezení v tomto velmi vytíženém místě může způsobit komplikace, a chtěli bychom požádat řidiče o trpělivost a ohleduplnost,“ dodala Štočková. 

V době oprav bude na úseku uzavřena čerpací stanice pohonných hmot. MHD zastávka Zamenhofova bude přemístěna do nové pozice. Zastávka Spalovna Malešice bude vyloučena z provozu. Vjezd a výjezd do sousedícího obchodního centra bude zachovaný, stejně tak vjezd a výjezd do Malešické spalovny. Dokončení prací se plánuje v závěru letních prázdnin. 

Opravy druhé poloviny Průmyslové ulice ve směru z Hloubětína do Hostivaře nejsou předmětem tohoto projektu.  

Základní informace: 
Název stavby: Rekonstrukce ul. Průmyslové (U Stavoservisu – Tiskařská), Praha 10, č. akce 900033, 2. etapa směr Hloubětín 
Investor: TSK hl. města Prahy 
Zhotovitel: EUROVIA CS 
Doba realizace: 06–09/2023