Otrokovice ring road

Stávající dopravní zátěž na silnici I/55 dlouhodobě patří k největší na české komunikační síti. Díky nové výstavbě JV obchvatu Otrokovic došlo k vyloučení tranzitní dopravy z průjezdního úseku města, což vede k podstatnému omezení exhalací a hluku z dopravy, a tedy k podstatnému zlepšení životního prostředí v Otrokovicích.

Stavba v délce 3 140 metrů tvoří významnou dálniční křižovatku s D1 a budoucí D49 a jižním směrem vede na Uherské Hradiště až k dálnici D2 u Břeclavi. Její součástí jsou téměř 2 km protihlukových stěn, 300 m opěrných zdí, jedna mimoúrovňová křižovatka a jedna velká okružní křižovatka. 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti. 

Základní informace:
Název: D55 Otrokovice, obchvat JV
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín 
Termín výstavby: 10/2018–11/2021 (36 měsíců)