Oprava silnice I/24 skončila o 7 dní dříve

V polovině září skončila oprava silnice I/24 nedaleko Třeboně.

Na úseku dlouhém 2,23 kilometru došlo na čtyřproudé komunikaci k obnově asfaltových vrstev včetně horských vpustí, šachet a rigolů. Proběhly také úpravy propustků a byly vybudovány dva nové sběrače dešťové kanalizace. Ocelová svodidla byla nahrazená novými. Na vnějších okrajích vozovky byla osazena betonová svodidla, na vnitřních okrajích byla osazena svodidla nová. Součástí stavby byly rovněž vegetační úpravy a svislé a vodorovné dopravní značení

Základní informace:
Název: I/24, I/34 Třeboň - 4 pruh
Investor: ŘSD ČR
Zhotovitel: Společnost „EUROVIA – COLAS – Třeboň (4-pruh)“  EUROVIA CS
Doba realizace: 4/2022 - 9/2022